Матури и национално външно оценяване по Български език и литература се провеждат днес в България

58  000 зрелостници полагат матура в 609 училища в България на 20 май. Изпитният вариант е бил изтеглен тази сутрин в 5,30 ч. в Министерството на образованието и науката.  От МОН уточняват, че от банката с тестови задачи теоретично възможните комбинации на задачи са над 11 000 000. Матурата започва в 8 ч. и ще продължи четири астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности продължителността на матурата е шест астрономически часа.Зрелостниците трябва да заемат местата си в определените училища най-късно до 7,45 ч. Те трябва да пишат с химикал с черен цвят, но нямат право да напускат залите до края на първия час на изпита. 
Всеки зрелостник ще получи изпитен комплект, който ще съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, като чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят, предупреждават от МОН. Държавният зрелостен изпит по български език и литература включва 41 задачи,като от тях 40 са тестовите задачи с максимални 70 точки. Задачата за създаване на аргументативен текст по български език и литература е 41-ва. Текстът за нея ще е свързан с художествена творба или с откъс от нея, като тази задача ще се оценява с максимални 30 точки. Резултатите от държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъдат обявени до 9 юни. Във всички изпитни зали има осигурено видеонаблюдение. Ангажирани са между 9000 и 10 000 квестори по залите, коридорите и входовете на училищата. Кастрева отбеляза, че е важно зрелостниците да са дошли навреме за изпита, да носят служебна бележка за допускане и документ за самоличност. Тя препоръча учениците предварително да прочетат в кое училище и в коя изпитна зала ще се явяват на матурата, за да не губят време. Скалата за оценяване на зрелостниците и тази година остава същата, като 23 точки ще са необходими за оценка „среден (3)“.
Също днес е националното външно оценяване по български език и литература за седми клас. Изпитът започва в 10 ч. и е в два модула. Първият модул продължава 60 минути, а вторият модул – 90 минути. На изпита учениците трябва да пишат с химикал със син цвят. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература ще бъдат обявени до 3 юни.
Те ще бъдат използвани при кандидатстване в елитните училища в страната.
Източник: Vesti.bg
Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies