Австрийското посолство и МОН въвеждат дуалното образование в три гимназии в България

Ученици от три професионални гимназии в София, Ямбол и Габрово ще се обучават по дуалната система от есента. През последните две години от обучението си в 11-ти и 12-ти клас ще имат практика в чужди компании, където ще се учат и ще трупат стаж, но и ще получават възнаграждение.

 Това предвижда пилотният проект "Дуално обучение в България” на Търговското представителство към посолството на Австрия у нас и Министерството на образованието, който ще бъде задействан от следващата учебна година (2015/2016). В проекта са включени професионални гимназии в три български града – Националната финансово-стопанска гимназия в София, професионалната техническа гимназия "Иван Райнов" в Ямбол и професионалната техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" в Габрово. В тях се обучават гимназисти за професиите "икономист", "мехатроника" и "машинен техник". Те ще бъдат разпределени на практика в няколко компании, които са се включили в проекта, сред които "Билла", "Лидл", "Кауфланд", "dm" и "Метро" в София, "Палфингер Продукционстехник България" ЕООД и "Хидравлични елементи и системи" АД в Ямбол, "Цератицит България" АД и  "Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД" в Габрово. В момента се подготвя сформирането на паралелките и се разработват нови учебни планове и програми, които да отговарят на актуалните нужди на бизнеса и на дуалната система на обучение. Докато трупат теоретични знания в гимназията, учениците ще имат и възможност в 11-ти и 12-клас, т.е. в рамките на две години, да бъдат обучавани в реална работна среда от квалифициран наставник от съответната фирма, който да им предаде необходимите практически знания по избраната професия и специалност, да натрупат опита, необходим им да станат квалифицирани кадри, да се научат да носят отговорност. При завършване на гимназиалното обучение и при успешно представяне на изпитите, учениците ще получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за придобита професионална квалификация – трета степен. Предимствата за работодателя са, че няма да хаби средства и време за подбор на персонала, че няма да губи ценно време по обучаване на служители, след което да се окаже, че те не желаят да работят точно тази професия, точно в тази фирма или че не са подходящите за тази позиция, че ще може да подбере най-добрите и най-мотивираните, които да бъдат лоялни към фирмата и заедно с това да стане по-конкурентоспособен при динамичното развитие на икономиката в днешно време. Предимствата за ученика са, че освен натрупания теоретичен и практически опит, осигуряващи му повече шансове на пазара на труда като квалифициран специалист след завършване на обучението по дуалната система, той ще получава възнаграждение по трудов договор по време на обучението си в 11-ти и 12-клас, а с това ще трупа и трудов стаж. Предвиденото по проекта възнаграждение е 90% от минималната работна заплата според извършената работа, която в момента е 360 лева, от 1 юли ще бъде 380 лева, а през следващата година е предвидено да достигне 420 лева. Качеството и успехът на дуалното обучение в Австрия може да бъде онагледен с факта, че 40 % от учениците избират да се обучават по дуалната система. Повече от 35 000 фирми в Австрия обучават над 120 000 гимназисти, сочат данните на Австрийската търговска камара. Обучаващите се в дадена фирма ученици не са задължени да започнат работа след завършването си в обучаващата ги фирма. Те могат да отидат при друг работодател от бранша, както и при тях да дойдат обучени в друга фирма специалисти. Така фирмите, които инвестират в образование, действат не само движени от собствения си интерес, но допринасят за дългосрочен ползотворен ефект върху цялата икономика и върху всички браншове. Целта на пилотния австрийски проект е, когато се видят резултатите от успешното реализиране на дуалното обучение, в него да се включат повече фирми, повече гимназии, да се сформират повече паралелки, които да се обучават по дуалната система и това да допринесе за по-качествено образование, по-висока конкурентоспособност на фирмите, по-високи заплати за служителите и по-развити региони. 

Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies