Променят насоките на образованието в страните от Евросъюза

Министрите от страните в Евросъюза ще решават как още от ранна детска възраст подрастващите да получават адекватно образование,

като едновременно през всички години на престой в училище да се обърне по-сериозно внимание на физическата активност като основа за качествено образование. Те ще се подпишат и под заключения за промяна в насоките на основното образование така, че то действително да помага на учениците да развиват креативност, иновативност в мисленето и дигиталните си компетентности. България ще подкрепи приемането на заключенията. В частта за култура министрите ще дискутират бъдещата европейска политика в областта на аудио-визуалните медийни услуги в променящата се геополитическа ситуация. Съветът ще даде препоръки за определяне на европейските столици на културата за 2019 година в България и Италия. Българската страна има готовност за ползотворно сътрудничество между Пловдив и Матера, които заедно ще носят титлата през 2019 г. Съветът  по образование, младеж, култура и спорт на ЕС ще се проведе на 18 и 19 май 2015 г. в Брюксел.

Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies