Домашно образование и в България

Обхватът на домашното образование в България се разширява сериозно, след като депутатите от Комисията по образование в Народното събрание решиха да приемат на второ четене текстове от новия Закон за предучилищното и училищното образование. В самостоятелна форма на обучение занапред ще могат да се обучават не само деца със здравословни проблеми и с изявени дарби, но и такива, чиито родители са изявили  желание за това. И сега самостоятелната форма на обучение е разрешена от закона, но само за ученици, които поради здравословни причини не могат да посещават училище, което се удостоверява с медицински документ, както и за даровити деца. С новите текстове обаче депутатите от управляващото мнозинство добавиха още две възможности за образованието в домашни условия - за "лица, навършили 16 г." и за деца "в задължителна училищна възраст по желание на учениците и родителите". Както и сега, въпросните ученици ще се подготвят самостоятелно на базата на училищния учебен план, като в края на годината ще полагат изпити по конкретните учебни предмети. Разрешението за самостоятелно обучение ще се дава от експертна комисия към регионалното управление на образованието (сегашните регионални инспекторати), която всеки учебен срок ще контролира как е организирано обучението.
Източник: segabg.com
Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies