Екип- Ромфорд

Eкип - "Букваран" Ромфорд


Ръководство на БНУ "Букваран"


   

Людмила Юнакова

Григор Григоров

   
Директор "Учебна част". Основател на БНУ "Букваран" Административен Директор Основател на БНУ "Букваран"    
Преподавател с 15 години трудов опит. Притежава магистърска степен по "Начална училищна педагогика". Обучава български език и литература, и "Човек и общество" в начален курс. Ръководител на клуб "Абагар". Владее български, английски и руски език. Магистър по Маркетинг и Мениджмънт. Професионалист с богат опит в областта на бизнес управлението и маркетинга. Владее български, сръбски, английски и руски език.    

Учители на БНУ "Букваран" Ромфорд


     

Евгения Дончева

     
Начален учител в БНУ "Букваран” Ромфорд
     
Преподавател в БНУ „Букваран”.Висше образование: Начална училищна педагогика и специализация физическо обучение във Великотърновки университет "Св.Св.Кирил и Методий", Курс компютърно обучение за деца от начален курс, Съюз на информатиците, Пловдив.Богат опит като учител в Пловдивски училища.Владее български и английски език.      
Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies