Екип-Честър

Eкип - "Букваран" ЧестъР


Ръководство на БНУ "Букваран"


   

Людмила Юнакова

Григор Григоров

   
Директор "Учебна част". Основател на БНУ "Букваран" Административен Директор Основател на БНУ "Букваран"    
Преподавател с 15 години трудов опит. Притежава магистърска степен по "Начална училищна педагогика". Обучава български език и литература, и "Човек и общество" в начален курс. Ръководител на клуб "Абагар". Владее български, английски и руски език. Магистър по Маркетинг и Мениджмънт. Професионалист с богат опит в областта на бизнес управлението и маркетинга. Владее български, сръбски, английски и руски език.    

Учители на БНУ "Букваран" Честър


   

Боряна Иванова

Величка Терзиева

   
Прогимназиаленvучител в БНУ "Букваран" Честър
Начален учител в БНУ "Букваран” Честър
   
Преподавател в БНУ „Букваран”.Висше образование: Педагогика. Богат опит като преподавател в частна занималня "Еврика" и Ресурсен център - Благоевград за деца със специални образователни потребности.
Владее български и английски език.
Преподавател в БНУ „Букваран".Висше образование: бакалавърска степен Начална училищна педагогика; магистърска степен Информационни технологии в началните класове. 13 години стаж в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", село Баня, община Разлог.
Владее български и английски език.
   
Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies