ДОМАШНА РАБОТА
БУКВАРАН ЛОНДОН БУКВАРАН РОМФОРД БУКВАРАН  МАНЧЕСТЪР и ЛИВЪРПУЛ БУКВАРАН ЧЕСТЪР
ДОМАШНА РАБОТА ЗА СЪБОТА, 14.10.2017

Подготвителна група

В тетрадка с широки редове ;
- 2 реда малка печатна буква -а
-2 реда главна печатна буква - А
- 2 реда малка печатна буква -м
-2 реда главна печатна буква - М
-1 ред срички-ма,мъ,мо,Ма,Мъ,Мо
- 1 ред срички-ам,ъм,ом,Ам,Ъм,Ом
- 1 ред срички-на, нъ, но,На,Нъ,Но
- 1 ред срички-ан,ън,он,Ан,Ън,Он

Довършване на упражненията в работните листове,

Заучаване наизуст;
 
Ваньо с книжка във ръката
откри буква непозната„
Но не знае той коя е 
Буква Ъ това е „
В дума ъгъл той откри
Ъ два пъти дори„

ПЪРВИ КЛАС "А", Г-жа Дора Жекова:
Писане:Тетрадка по писане за първи клас 2  на стр8,9,10,11 последните 4 реда да се напишат .
В тетрадката с тесни и широки редове - по 3 реда малката буква “и” голямата “И”;малка”н”и голяма”Н”
Читанка- 2 куплетчета от стихотворението “Аз съм българче”/който не го е научил/
 


ПЪРВИ "Б" КЛАС(следобед, Г-ЖА МАРИНА ПЕХЛИВАНОВА):

Стихотворение „Аз съм българче„-наизуст 3 и 4 куплет;

В тетрадкатас тесни и широки редове-
- 5 реда малка ръкописна буква -и
- 5 реда главна ръкописна буква -И
- 5 реда малка ръкописна буква -н
- 5 реда главна ръкописна буква -Н
- 1  ред срички „ам
- 1  ред срички „Ам
- 1  ред срички „ан
- 1  ред срички „Ан
- 1  ред срички „Ми
- 1  ред срички „Ни
 
Довършване на упражненията -буква „И„ и буква „Н„ в тетрадка -2
 
Езикови задачи
-стр„16 ,упр„3
-стр„17 ,упр„5
-стр„18 ,упр„2 и 3
-стр„19 ,упр„6

ВТОРИ КЛАС

Езикови задачи - 6, 7, 8 и 9стр.

Читанка – 6стр. и 7стр. – Да се чете гладко и изразително „Старият щърк“ от Константин Константинов.

ТРЕТИ КЛАС

Езикови задачи – 8, 9, 10 и 11стр.

Читанка - Да се прочете - "Защо Врабчо не отиде в топлите страни" от Радой Киров.


ЧЕТВЪРТИ КЛАС

БЕ- Т1:
 стр.13/ зад. 4 и стр.14-15/ зад. 1,4
ЧЕТЕНЕ:
 Прочетете приказката "Старите хора" на стр. 17 и имате готовност за разказване по откъсите в тетрадката.
Читанка- Тетрадка:
 стр.10/ зад 1 до 4
Човекът и Обществото:  
стр. 45-15/ Дунавската равнина- най-северната природна област в България+ стр. 12-13/Децата да умеят да боравят с условните знаци, обяснени в легендата под картата на България.
 
ПЕТИ КЛАС

Български език- от учебната тетрадка стр.21 упражнение 1,2,3,4,5,6
стр.40упражнение 13;16
Литература - от учебника на стр.55 да се прочете приказката Златното момиче
Отговор на въпрос1 стр58 писмено


ШЕСТИ КЛАС

1. История и цивилизация:

Учебник по История, стр.14/3 и 4.
Писмено в тетрадките за работа в клас.

2. Български Език:

Учебна тетрадка, стр6/зад.3

3. Литература - Децата да нарисуват пейзаж и писмено в тетрадката за работа в клас, да обяснят какво изобразява той.


СЕДМИ КЛАС

 Литература - Иван Вазов-биография,жизнен път и творчество, “Немили-недраги” 1-ва глава

ОСМИ КЛАС

Литература - Димчо Дебелянов -“Да се завърнеш в бащината къща” - домът като символ на топлина и уют и спокойствие и сигурност. 

ДЕВЕТИ КЛАС

Литература - Омир- Митът за Троянската война

ДЕСЕТИ КЛАС И ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

 Литература - Ренесанс, Калсицизъм, Роматизъм, Просвещение, Модернизъм - запознанство с литературните направления, с възможност за обсъждане в клас
 ДОМАШНА РАБОТА ЗА СЪБОТА, 14.10.2017 

ПЪРВИ КЛАС

1. Буквар - стр 19  модели на думите
2. Езикови  задачи - стр 4,5,6,7 /да се допише когато има време / 
3. Tетрaдка с тесни и широки редове-което е захванато
 


ВТОРИ КЛАС

1. уч тетр.1 стр 4 ,
2. език зад .стр.4 и 5 
3. "Срарият  щърк" -да се чете

ТРЕТИ КЛАС

1/ Бел - стр3 
2/ "Защо врабчо не иска да ходи в топлите страни" - да се чете
ДОМАШНА РАБОТА ЗА НЕДЕЛЯ, 15.10.2017

ПЪРВИ КЛАС (Манчестър и Ливърпул)

Децата да напишат по два реда малка и голяма букви "А а " и "Е е"

ВТОРИ КЛАС(Ливърпул)

1.Български език.уч. тетр. стр. 8 и 9

ВТОРИ КЛАС(Манчестър)

1.Четене.Есен, 1 куплет наизуст
2.Писане на азбуката(малки и главни букви) в тетрадката.
3.Учебна тетрадка-стр.4/упр.3и4;

ТРЕТИ КЛАС(Манчестър)

1.Български език.ТЕМА:"Строеж на езика".Работна тетрадка 1-стр.4и5/упр.2,3,4,5и6.
2.Литература.ТЕМА:"Защо Врабчо не отиде в топлите страни"-Радой Киров
3.Читанка."Обичам те,Родино"-Елисавета Багряна(стр.5)и "Есен"-Валери Петров(стр.8)

ТРЕТИ КЛАС(Ливърпул)

1.Български език.ТЕМА:"Строеж на езика".Езикови задачи-стр.4и5.
2.Читанка.Да се чете "Защо Врабчо не отиде в топлите страни?"-стр.9.
3.Тетрадка към читанката-стр.4.
4.Човекът и обществото-ТЕМА:"Родината"-да се разказва.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС(Манчестър)

1.Четене.Обич, стр.19, наизуст, уч. тетр.стр. 12
3.Писане.
уч. тетр. стр. 8,9 
поправка на преразказа

4.Човекът и обществото.ТЕМА - Старопланинска област

ЧЕТВЪРТИ КЛАС(Ливърпул)
1.Български език.ТЕМА:"Строеж на езика".Учебна тетрадка -стр.4/упр.1и3;стр.5/упр.6и7;
2.Читанка"Пипи тръгва на училище"-стр.6и7. Гладко четене на произведението.
3.Човекът и обществото.ТЕМА"България-страна на световен кръстопът"-стр.10 и 11;

ПЕТИ КЛАС(Манчестър)

1.Български език.ТЕМА:
"Строеж на езика-преговор".
Да се напише съчинение на тема:"Моят най-вълнуващ ден през ваканцията"
2.Литература.
Да се чете"Произход на света и боговете"-стр.10,11и12.

ПЕТИ КЛАС(Ливърпул)

1.Български език.ТЕМА:"Строеж на езика-преговор"
2.Литература."Произход на света и на боговете"-стр.10,11и 12.Гладко четене на произведението.
3. История и цивилизации.ТЕМИ:"Историята и нейните източници"и "Българските земи през праисторическата епоха"
Учебна тетрадка-стр.3и4;

ШЕСТИ КЛАС(Манчестър)

1.Български език.ТЕМА: "Строеж на езика-преговор".
Да се напише съчинение на тема
"Моят най-вълнуващ ден през ваканцията"
2.Литераура.
"Косачи"-гладко четене на произведението-стр.6,7,8,9 и 10.
2.История и цивилизация-ТЕМА:"Българите навлизат в новото време"Учебна тетрадка -стр.8.

СЕДМИ КЛАС(Манчестър)

1.Български езикТЕМА:"Строеж на езика-преговор".Да се напише съчинение на тема:"Моят най-вълнуващ ден през ваканцията"
2.Литература.
"На прощаване"-ХР.Ботев -гладко четене на произведението-стр.6,7,8и9.


домашна работа занеделя, 15.10.2017

ПЪРВИ КЛАС

 1.ТЕМА:Звук и буква "А а",звук и буква "Е е".Упражнение в писане на малки ръкописни букви "а" и "е"

ВТОРИ КЛАС
Български език: Звуковете и буквите в българския език.
В тетрадка 1 стр. 12/упр. 3, стр. 13/ упр. 4
Четене: гладко четене на “Паничка мед”

ТРЕТИ КЛАС

Български език Тема: „Редактиране“ стр.10 и 11  в учебника.

Тетрадка 1 упр.1 стр.8 и упр.3 и 4 стр.9

„Редактиране на текст“ стр.75 в учебника. Да препишат правилно едно от писмата.

 

Четене "Матилда"стр.10/11 Роалд Дал  Изразително четене. Тетрадка към Читанката стр.7 упр 3.

 

Човекът и обществото Тема: „Пред картата на родината“ стр.12 и 13 в учебника. Да попълнят работния лист към темата.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Български език Тема: „Видове изречения по цел на изказване“ стр. 8 и 9

Тетрадка 1 –  упр.3,4,5 и 6 на стр. 8 и 9.

 

Четене  За римите "Лили край Ропотамо"стр.14  Янаки Петров  Изразително четене на стихотворението. Да попълнят работния лист, в който трябва да открият и да допълнят римите в стихотворенията.

 

Човекът и обществото Тема: „Дунавска равнина“ стр.14 и 15 в учебника. Да могат да разказват най-важното от текста.

ПЕТИ КЛАС

Български език: Официално и неофициално общуване ( упражнения). За домашна в тетрадка 1 стр. 5 .
Литература: Библейски разказ за сътворението на света. За домашна работа на стр. 24/ упр. 1

ШЕСТИ КЛАС

Български език: Текстът в научната сфера на общуване. За домашна работа в тетрадка 1 на стр. 4 и стр. 5
Литература: “ Косачи” Елин Пелин. За домашна работа на стр. 11/ упр. 4

СЕДМИ КЛАС

Български език: Езиковите средства в художествения текст. За домашна работа на стр. 22/ упр. 1, 2
Литература: “ Немили-недраги” II. За домашна работа на стр. 37/ упр. 2

Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies