ДОМАШНА РАБОТА
БУКВАРАН ЛОНДОН БУКВАРАН РОМФОРД БУКВАРАН  МАНЧЕСТЪР  БУКВАРАН ЧЕСТЪР
ДОМАШНА РАБОТА ЗА СЪБОТА,13.05.2017

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Довършване на работените листове на букви "Ф" и "Ч".

ПЪРВИ КЛАС

1.Езикови задачи-стр.84,85и86/всички упражнения.

ВТОРИ КЛАС

1.Читанка-"Добрите и лошите думи"-Радой Киров/стр.100.Гладко четене на произведението.
2.Тетрадка 2 към Читанката-стр.58/упр.3;
3.Български език.Учебник-стр.56/упр.3 (да се напише в тетрадката с тесни и широки редове).
4.Учебна тетрадка 2 по български език-стр.28/упр.3;стр.29/упр.5 и 6;
5.Езикови задачи-стр.56/упр.3; стр.57/упр.6

ТРЕТИ"А"КЛАС(Г-ЖА ЕМИНЕ МУСОВА)
1.Тетрадка номер 2-стр.33/упр.2;
2.Езикови задачи-стр.66-67/упр.1,2и5; 
3.Човекът и обществото-ТЕМИ: "Българският град през деветнадесети век"-стр.62-63. и "Време на промени.Будителите."-стр.64-65. Да се научат,като се използват записките в тетрадките по Човекът и обществото.

ТРЕТИ"Б"КЛАС ( ЛЮСИ ЮНАКОВА)

1.Четене
Гладко четене на  текста от стр.128"Светите братя"-Н.Райнов.
Тетрадка към читанката-стр.61/упр.1

2.Български език
Тема:Минало свършено време на глагола.
Езикови задачи-стр.42/упр.4;стр.43/упр.5,6и7.
3.Човекът и обществото
"Цар Симеон Велики".Урока да се разказва.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

1.Четене
"Върви, народе възродени"-НАИЗУСТ. Текстът  е раздаден на учениците.

2.Български език
ТЕМА;"Минало свършено и минало несвършено време на глагола"
Учебна тетрадка№1-стр.44/упр.3; стр.45/упр.5и7.
3.Човекът и обществото
ТЕМИ:1."България между Византия и западна Европа(10-13 век.)и"Цар Самуил"

ПЕТИ КЛАС

1.История.Прочетете уроците от стр.36 до стр.40. и направете съответните упражнения от учебната тетрадка за урок 14 и урок 15.Допълнете ножата информация в таблиците си(важните години и събития).
2.Литература.Прочетете приказката "Грозното патенце" на стр.119 от учебника.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО!!!НАУЧЕТЕ "ВЪРВИ , НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ "

ШЕСТИ КЛАС

1."История и цивилизация" ТЕМИ:"България след втората световна война .Политическо развитие през преходния период(1944-1947г.) и "Българското общество-средата на 50-те-средата на 80-те на 20 век.)
Учебна тетрадка-стр.82,83и84.Всички упражнения.
Всички упражнения.
2.Български език.Да се изброят всички глаголни времена в българския език,които познавате.

СЕДМИ КЛАС

1.Литература:"Неразделни" от Пенчо Славейков-описанието на природата,с какво допринася тя за любовта между двама млади и защо, според автора,любовта им може да бъде вечна само след смъртта?"
2.География  и икономика. ТЕМА: "Реклама"Определение.Видове реклама,същност и значение.

ОСМИ КЛАС

1.География и икономика.ТЕМА:
"Реклама".Определение.Видове реклама,същност и значение.
2.Литература."Един есенен ден по шосето"-Павел Вежинов.Героите на Вежинов се срещат неслучайно през есента,защо?Какъв сезон е есента-на зрелостта,на ново начало?

ДЕВЕТИ КЛАС

1.География и икономика.ТЕМА:
"Реклама".Определение,видове,същност и значение.
2.Български език.ТЕМА"Аргументи и аргументативен текст,съдържание".
 ДОМАШНА РАБОТА ЗА СЪБОТА,06.05.2017 

ПЪРВИ КЛАС

1.Езикови задачи-стр.82и83/всички упражнения.
2.Читанка-стр.12-"Април"-четене на глас;Децата да направят рисунка по текста.стр.13-"Птичи гласове"-четене с разбиране.
3.Роден край-"Сезонът Пролет"-да разказват какво се случва с времето и растенията през пролетта.

ВТОРИ КЛАС

1.Езикови задачи-стр.64-65;
2.Читанка-стр.102-103"Бриф,бруф,браф".Гладко четене на произведението.
3.Учебна тетрадка към читанката-стр.59
4.Препис в тетрадката за работа в клас на текста:Врабчето"-стр.104;
5.Стихотворението "Родна реч"-наизуст(по избор).

ДОМАШНА РАБОТА ЗА НЕДЕЛЯ,07.05.2017

ПЪРВИ КЛАС 

1.Читанка. "Аз съм българче"-ДА СЕ НАУЧИ НАИЗУСТ(знам,че е дълго,моля децата ,които се затрудняват с цялото,да се опитат да научат поне два куплета).
2.Езикови задачи-стр.82-83/упр2,3и4;

ВТОРИ КЛАС

1.Български език.ТЕМА:"Изреченията в българския език".Учебна тетрадка номер 2- стр.28 и 29/упр.1,2,4,5и6;
2.Литература.Читанка-"Добрите и лошите думи"-Радой Киров-стр.100.Гладко четене на произведението.
3.Тетрадка към читанката-стр.58/упр.1и2;

ТРЕТИ КЛАС

1.Български език.ТЕМА:"Прилагателно име".Учебна тетрадка-стр.16,17,18и19/всички упражнения.
2.Четене-"Как се опознава светът"-стр.118.
3.Човекът и обществотоТЕМИ" Княз Борис"-стр.46 и "Цар Симеон"-стр.48.Да се научат да се разказват.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

1.Български език.ТЕМА:"Звучни и беззвучни съгласни звукове".Учебна тетрадка-стр.60,61/всички упражнения.
2.Читанка-"Истински чудеса"-стр.112и113.Гладко четене на произведението.
3.Човекът и обществото-"Европейският съюз"-стр.60и61;

ПЕТИ КЛАС

1.Български език.ТЕМА:
"Частите на изречението  и въпросителното,относителното и показателното  местоимение"-стр.104/упр.1и4;
2.Литература:"Момче с крила"-стр.154.Гладко четене на произведението.
3.История и цивилизация-ТЕМИ:-стр.86,87,88и89;

ШЕСТИ КЛАС

1.Български език.ТЕМА: "Минало предварително време".Учебна тетрадка-стр.35.
2.Литераура."Към Родината!-стр.139.Да се научи наизуст.
2.История и цивилизация-ТЕМИ:"Духовни процеси в следосвобожденското общество"и"Българинът на прага на 20 век"стр.122,123,124,125,126и127;

СЕДМИ КЛАС

1.Български езикТЕМА:"Преразказни глаголни форми"-стр.92/упр.4;
2.Литература-ТЕМА"По жътва"-направете трансформиращ преразказ от името на Никола.

ДЕВЕТИ КЛАС

1.Български език.ТЕМА:"Публично изказване по актуален проблем"-стр.58;
2.Литература -ТЕМА:"Беседа против богомилите"-да се чете.


домашна работа занеделя,07.05.2017

ПЪРВИ КЛАС

 1.Езикови задачи-стр.74/упр.1; стр.75/упр.1и2;

ВТОРИ КЛАС

1.Български език. ТЕМА"Съществителни имена,прилагателни имена,глаголи"-стр.52/53 в учебника-упр.3 на стр 53 да се напише в тетрадките.
2.Тетрадка номер 2 по български език-стр.24/упр.2 и стр.25/упр.3и4
3.Четене-"Добрите и лошите думи"Радой Киров-стр.100/101. Изразително четене на текста.
4.Тетрадка към читанката-стр.58/упр.2;

ТРЕТИ КЛАС

1.Читанка.Измислете и напишете кратка забавна история с героите от "Приключенията на Лукчо" .
2.Езикови задачи-стр.44/упр.2и3;
3.Български език.Работна тетрадка номер 2-стр.11/упр.5и6;

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

1.Български език.Работна тетрадка номер 2-стр.32/упр.1,3и4;

ПЕТИ КЛАС

1.Български език.Учебник-стр.117/упр.2и3.
2.Литература.Запознаване с биографията на Елин Пелин-стр.144.Да се прочете приказката "Най-справедливият"

ОСМИ КЛАС

1.Литература."Жизнен и творчески път на Ивайло Петров"-стр.132.Да се прочете "Преди да се родя "(откъс)-стр.133.


Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies