ДОМАШНА РАБОТА
БУКВАРАН ЛОНДОН БУКВАРАН РОМФОРД БУКВАРАН  МАНЧЕСТЪР и ЛИВЪРПУЛ БУКВАРАН ЧЕСТЪР
ДОМАШНА РАБОТА ЗА СЪБОТА, 16.12.2017

Подготвителна група

В тетрадка с широки редове ;

- 2 реда малка печатна буква -с

-2 реда главна печатна буква - С

- 2 реда малка печатна буква -з
-2 реда главна печатна буква - З

Изписване по два реда на печатни букви;А,ъЪ,оО,уУ,еЕ,иИ,йЙ,яЯ,тТ,дД

 

Довършване на упражненията в работните листове!

/по желание картинките в работните листове може да се оцветят 

 

ПЪРВИ КЛАС "А", Г-жа Дора Жекова:

1.По три реда голяма и малка букви С,с ;З,з
2.Буквар-стр.51 препишете двете изречения/изписани с ръкописни букви/и заоградете голямата букваС с червено и малката буква с със зелено.
-стр.55- препишете двете изречения и заоградете голямата буква З с червено и малката буква  з със зелено.
3. Буквар -стр55 четем текстчето Зима 

ПЪРВИ "Б" КЛАС(следобед, Г-ЖА МАРИНА ПЕХЛИВАНОВА):

В тетрадка с тесни и широки редове-

- 5 реда малка ръкописна буква -с

- 5 реда главна ръкописна буква -С
- 5 реда малка ръкописна буква -з
- 5 реда главна ръкописна буква -З


Изписване по два реда на ръкописни букви ;аА,ъЪ,оО,уУ,еЕ,иИ,йЙ,яЯ,тТ,дД,сС,зЗ

 

Довършване на упражненията в тетрадка по писане -2 буква „С„ и буква „З„ 

 

Езикови задачи- работа върху упражненията на букви С и З 

От Буквара прочит на всички срички, думи и текстове на букви С и З

ВТОРИ КЛАС

Езикови задачи - 33, 34, 35, 36стр.

Читанка – Да се чете гладко и изразително:
"Добро за добро" и 
„Деветият брат“.

ТРЕТИ КЛАС

Езикови задачи – 28, 29, 30, 31стр.

Четене "Бодливият трън"стр.34/35 Устен преразказ на текста.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

БЕ- Т1:  стр.33/ зад. 6 и стр.34-35/ зад. 3,5,6
Т2: стр.8/ Поправка на кратък преразказ
ЧЕТЕНЕ: Напишете кратка басня в тетрадките по четене.
Човекът и Обществото:  стр. 28-29/ Рим и новите народи в Европа. Християнство (Да се четат записките в тетрадката за работа в клас)
 
ПЕТИ КЛАС

1. История- стр.31/открийте сами-а,н,в,г
стр.33/2,3
2.Български език-учебна тетрадка -стр.66/упр.1-7включително
3.Стихотворенията за Коледното тържество.

ШЕСТИ КЛАС

Да научат стиховете наизуст за Коледното тържество
Литература: Да напишат своя собствена басня-използвайте алегория, кратък текст, поука
История-учебна тетрадка, стр.20/упр 1

СЕДМИ КЛАС

да си напишат есето за конкурса “Аз съм българче”

ОСМИ КЛАС

да напишат примерно CV по европейски вариант

ДЕВЕТИ КЛАС

да напишат примерно CV по европейски вариант

ДЕСЕТИ КЛАС 

да напишат примерно CV по европейски вариант

 ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

да напишат примерно CV по европейски вариант
 ДОМАШНА РАБОТА ЗА СЪБОТА, 16.12.2017 

ПЪРВИ КЛАС

Език . Зад : стр. 23 упр.6
                    Сте.25.упр 3
                    стр .26-27 упр. 2,4 ,5
 


ВТОРИ КЛАС

Ези. Зад.. стр 21
             Тетр 1 стр 23
ТРЕТИ КЛАС

Език. Зад.  Стр.21
              Тетр. 1 стр. 21
 
ДОМАШНА РАБОТА ЗА НЕДЕЛЯ, 09.12.2017

ПЪРВИ КЛАС (Манчестър и Ливърпул)

ДА НАПИШАТ ПО 2 РЕДА МАЛКА И ГОЛЯМА БУКВА „К“ И „Г“ И ДА СИ ПРОЧЕТАТ ТЕКСТОВЕТЕ В БУКВАРА ЗА СЪОТВЕТНИТЕ БУКВИ

ВТОРИ КЛАС(Ливърпул)

ДА СИ ДОВЪРШАТ УПРАЖНЕНИЯТА ОТ ЕЗИКОВИТЕ ЗАДАЧИ НА СТР. 28/29 ТЕМА: ТРУДНОСТИ ПРИ ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ И ДА СЕ ПРОЧЕТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО „ДВЕ СЕСТРИ“ ОТ ЧИТАНКАТА НА СТР.56

ВТОРИ КЛАС(Манчестър)

четене- да прочетат ' Най-голямото богатство' , стр. 34
български език -учебна тетрадка -стр. 24, 25
 
 
ТРЕТИ КЛАС(Ливърпул)

1. Български език - ТЕМА: „Употреба и правопис на съществителните имена"
Учебна тетрадка N 1 – стр.32/ 3 упр. и стр.33/4,5,6 упр.
Тетрадката Езикови задачи е в мене за проверка!!!
2. Читанка - Да се чете "Голямото пътешествие на малкото мишле" – стр. 46,47 
3. Човекът и обществото – ТЕМА“Траките – съкровища и гробници“ – стр.40,41

 

ЧЕТВЪРТИ КЛАС(Манчестър)


да прочетат 'Суетната сврака' - стр. 36
български език - упражненията от стр. 20, 21 / учебна тетрадка
 
човекът и обществото -упражненията от стр. 24, 25
 
ЧЕТВЪРТИ КЛАС(Ливърпул)

1. Български език - ТЕМА: „Употреба и правопис на съществителните имена "
Учебник – стр. 36/4,5 упр.
Учебна тетрадка е при мене за проверка!
2. Читанка – Намереният късмет“– стр. 42,43 
Тетрадка към читанка – стр. 22 
3. Човекът и обществото - ТЕМА:" Езическа България“ – стр. 30,31


ПЕТИ КЛАС(Манчестър)

1.    Български език -       ТЕМА: " Кога се пише И и кога Й " 
Учебна тетрадка - стр.29,30,31
2. Литература - Да се чете:"Сватба" и "Раждане"
3. История и цивилизация - Тема "Животът на славяни и прабългари" - стр.30,31
ПЕТИ КЛАС(Ливърпул)

1. Български език - ТЕМА: "Непостоянно Ъ" – стр.56/ от 1 до 10упр.

2.Литература – Да се чете“Фолклорен календар“ – стр. 72,73,74
3. История и цивилизация - Тема „Българското царство при цар Петър“ и „Цар Самуил в защита на Българското царство “

ШЕСТИ КЛАС(Манчестър)

1.      Български език -    ТЕМА: "Отрицателни местоимения " 
Учебна тетрадка - стр. 20
2. Литература - Да се чете:"Братчетата на Гаврош"
3. История и цивилизация - Тема "Културното възраждане"
 

СЕДМИ КЛАС(Манчестър)

1.  Български език  -    ТЕМА: "Пунктуация при сложното смесено изречение "
Учебна тетрадка - стр.20
2.Литература     -   Да се чете:"Една българка"
 
домашна работа за
неделя, 10.12.2017

ПЪРВИ КЛАС

 
 Езикови задачи - стр. 44/45- зад. 1,2 и 4. Да се прочете ,,Краси” - стр.57 от буквара. Темите са: Звук и буква К и Звук и буква к.

В
ТОРИ КЛАС

Български език - Правопис на съгласните звукове 
Домашната работа е в тетрадка 1, стр. 26/ упр. 2, стр. 27/ упр. 5 и 6
Четене- устен преразказ на “Пипи тръгва на училище”


ТРЕТИ КЛАС

Български език Тема: „Образуване на думите“ стр.26/27 Тетрадка 1 упр.1, 3 и 5 и 6 стр.24/25.

Четене "Богатият Мравей"стр.42/43 Устен преразказ на текста.

Тетрадка към Читанката упр.1и 2 стр.22

Човекът и обществото Тема: „Водата в полза на хората“ стр.26/27, упр.7 и 8 стр.29

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Български език Тема: „Изреченията при общуване“ стр. 20/21.Тетрадка 1 упр.3,4,5 и 6 на стр. 20/21.

Четене  "Как гарджето стана певец" стр.32/33  Тетрадка към Читанката упр 2, 3 и 4 стр. 18.

Човекът и обществото Тема: „България- земя на древни цивилизации“ стр.26/27

 ПЕТИ КЛАС

Български език - Думите като части на речта. Изменяеми части на речта. Местоимение.
Домашна работа в учебника на стр. 39/ упр. 15 и 16
Литература- стр. 46/ упр. 7
 
ШЕСТИ КЛАС

Български език- Думата като морфологично средство в текста
Домашна работа в учебника на стр. 45/ упр. 5
Литература- да се прочете “ Серафим” Йордан Йовков и да се отговори на 1 въпрос на стр. 41
 
СЕДМИ КЛАС

Български език - Сложно съставно с подчинено подложно изречение
Стр. 48/ упр. 1, 2, 3, 4
Литература - “ Опълченците на Шипка”- стр. 85
Copyright © Bukvaran.com. All Rights Reserved | Уеб сайт от Headway Technologies